Tarieven

Vanaf 18 jaar wordt behandeling in de Basis GGZ gefinancierd vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage. Wel is er sprake van een wettelijk eigen risico bij 18 jaar en ouder die aangesproken zal worden. Sinds 2016 valt de jeugdzorg GGZ voor kinderen en jongeren tot 18 jaar binnen de jeugdwet en wordt geregeld en gefinancierd vanuit de gemeente. De behandeling wordt vergoed in de vorm van een product (kort, middel, lang) welke varieert in aantal minuten en over een tijdsbestek (varierend van een aantal maanden tot max 1,5 jaar). Het product dat wordt ingezet zal aan de hand van de klachten,  situatie én de uitslag van een HONOS+ vragenlijst worden ingeschat door een samenwerking van de verwijzer en de psycholoog. De tarieven van de NZa zijn leidend. Meer informatie over de regelgeving van 2022 vind je bij NZa.

De praktijk heeft contracten bij de volgende partijen voor 2022: Zilveren Kruis, Ohra/CZ/Stad Holland, VGZ, Menzis, DSW, Multizorg en met de gemeente Gooise Meren (Laren, Hilversum, Bussum, Blaricum, Huizen, Weesp, Muiden, Muiderberg). Er is GEEN contract afgesloten met de gemeente Eemland (Amersfoort, Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten/Spakenburg). Jeugd uit deze gemeenten kunnen wel terecht maar er is geen financiering mogelijk via de gemeente. Er geldt een particulier tarief (€ 95,- per uur) en in het geval van een aanvullende verzekering kan het zijn dat de kosten door de verzekering worden vergoed. Contact met de verzekeraar is hierbij aangeraden.  Wanneer er geen (geldende) verwijzing is, er sprake is van niet vergoede zorg (bijv bij aanpassingsproblematiek, rouw of relatieproblemen) of je wilt zelf de kosten betalen dan geldt het particuliere tarief van € 95,- per uur.

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering in het kader van de Zorgverzekeringswet. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering of via de jeugdwet (gemeente). Voor 18jr+ geldt wel voor iedereen een eigen risico dat zal worden aangesproken.

De BGGZ richt zich op enkelvoudige, lichte tot redelijke lichte, niet-complexe problematiek. De SGGZ richt zich op (meer) complexe, ernstige, vaak meervoudige en diepgaande problematiek.  De hulp in de BGGZ is kortdurend. De hulp in de SGGZ duurt meestal langer. De vorm van zorg dient de verwijzer op de verwijsbrief aan te geven.
Op basis van criteria van zorgzwaarte bepaalt de huisarts voor welke behandeling je in aanmerking komt. De huisarts maakt dus de inschatting of je het beste geholpen kan worden geholpen in de BGGZ of de SGGZ en zal dit op de verwijsbrief moeten aangeven. Als je huisarts vermoedt dat er sprake is van een lichte, matige en/of enkelvoudige problematiek, dan kom je in aanmerking voor de Basis-GGZ en kun je bij mij terecht.  

De Generalistische Basis GGZ kent 4 producten: licht, matig, intensief en chronisch. Voor elk geldt een maximaal aantal tijd/sessies. De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.

Voor meer informatie over het nieuwe zorgstelsel vindt u HIER

 

Voor meer specifieke informatie over kosten en verzekering kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de eigen verzekering.

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]