Afhankelijk van de klachten bij aanmelding en in combinatie met de persoonlijkheid en voorkeur van de jongere of volwassene wordt gekozen voor een behandelrichting. Dit kan zijn een behandeling gericht op angstklachten, stemmingsklachten of bijvoorbeeld op eetproblematiek. Naast de richting wordt ook per behandeling gekozen voor een behandelvorm; dit heeft meer betrekking op de manier waarop men de behandeldoelen probeert te bereiken. Binnen welk kader er gewerkt wordt en welke interventies zullen worden ingezet om de veranderingen in gedrag, gevoel en gedachten te kunnen bereiken.

De meest gebruikte behandelvormen binnen de praktijk zijn:

-cognitieve gedragstherapie

-schematherapie

-EMDR (met name bij traumabehandeling)

-Emotionally Focused Therapy (EFT).