Praktische informatie

Behandelverloop: Na aanmelding (via het aanmeldformulier of telefonisch) wordt er binnen 2 werkdagen contact opgenomen en zal er een intakegesprek worden gepland mits er geen wachtlijst is. In het intakegesprek zal dieper in worden gegaan op de klachten, de huidige situatie, de persoonlijke verwachtingen en vragen. Ook wordt er standaard een klachtmeting via een vragenlijst afgenomen om een inschatting te maken van de aard en ernst van de klachten op dit moment (afname van de HONOS+-vragenlijst). Aan het eind van het intakegesprek zal de psycholoog kunnen aangeven welk traject het meest geschikt lijkt. Na het intakegesprek wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld en bij akkoord met de behandeldoelen volgt de behandelfase; gesprekken waarin met behulp van oefeningen, praktische handvatten en passende interventies geprobeerd wordt tot klachtvermindering te komen. Tot slot volgt een eindfase waarin de behandeling zal worden afgerond. Bij de langere trajecten kunnen tussentijdse evaluatiegesprekken worden ingepland om de voortgang te bewaken.

Duur en frequentie zitting: Een behandelgesprek heeft een vaste duur van 45 minuten per keer. Deze tijd zal tevens aan de zorgverzekering worden doorgegeven. Sinds 2022 wordt er geen administratieve tijd meer genoteerd en gedeclareerd, deze tijd zit al in het vergoede bedrag van de zorgverzekeraar verrekend. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een psycholoog administratieve tijd kwijt is aan: het bijhouden van een dossier, een zitting voorbereiden, afspraken inplannen, start- en eindbrieven schrijven aan verwijzers, overleg met betrokken partijen zoals scholen, (kinder)artsen, wijkteams etc. Als een behandeling telefonisch of online wordt uitgevoerd, dan wordt eveneens de tijd gerekend waarin er direct contact is. Als er telefonisch of via de mail contact is wat enkel om praktische zaken gaat zoals het maken of wijzigen van een afspraak zal geen tijd worden gerekend. Het aantal zittingen binnen een behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de klachten en wordt door de psycholoog, afhankelijk van de uitkomst van de HONOS+ vragenlijst, vastgesteld.

Afzeggen afspraak: Natuurlijk kan het voorkomen dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Er kan dan worden gebeld of gemaild via bovenstaande gegevens van de praktijk. Om de vrij gekomen plek nog aan een ander te kunnen geven is het prettig om dit zo vroeg mogelijk aan te geven, maar ten minste 24-uur van te voren. Mocht dat niet lukken of een afspraak wordt vergeten dan is met de zorgverzekeraar afgesproken dat er bij de zorgvrager moet worden gedeclareerd. De praktijk heeft als regel: bij een eerste keer is het bedrag E 25,00. Bij een tweede keer zal dat zijn E 50,00 en bij een derde keer E 85,00.