Over de Praktijk | Psycholoog Hilversum

Psychologenpraktijk van Arnhem is een kleine praktijk voor (gerichte) diagnostiek en behandeling binnen de generalistische Basis GGZ voor jeugd en (jong)volwassenen. De praktijk biedt individuele gespreksbehandeling, partnerrelatiegesprekken naar aanleiding van een diagnose en ouderbegeleiding. De behandelingen worden afgestemd op de problematiek en het individu. Er wordt vaak een mix gebruikt van soorten therapierichtingen waaronder cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, psycho dynamische therapie en EFT.

Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk, het soort aanbod en (beperkte) expertise van de psycholoog wordt er geen crisisinterventie verleend. De praktijk is bereikbaar voor vragen en overleg binnen de kantooruren. Bij calamiteiten wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost (buiten kantooruren) of bij dreigende situaties met 112.

In vakanties of langdurige ziekte wordt de praktijk waargenomen door collega Ernst Strubbe (GZ-psycholoog, Praktijk Vandaag in Hilversum). Ten tijde van vakanties wordt u geïnformeerd hoe en wanneer u contact op kan nemen.

Klachten over de praktijk of psycholoog:

Mocht het helaas zo zijn dat u niet tevreden bent over de werkwijze, aanpak of het gedrag van de psycholoog twijfel dan niet om dit aan te kaarten via een gesprek, telefonisch of per mail. Mocht dit niet lukken of tot het gewenste resultaat leiden dan is het advies om de volgende stappen te ondernemen:

  1. U kunt bij voorkeur eerst het LVVP-klachtenformulier in te vullen. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel: (088) 234 16 06. Mocht u -alvorens u een klacht indient- vragen hebben over tarieven of regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via tel: (030) 236 43 38 of via t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info.

K&J: Klachtenregeling voor jongeren onder de 18 jaar

  1. Patiënten onder de 18 (of hun ouders) kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site een klachtenformulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het AKJ.

De praktijk volgt de privacy regels volgens de AVG:

privacy statement Joline van Arnhem