Kind & Jeugd

Jongeren in de leeftijd van de middelbare school (12-18 jaar) kunnen in de praktijk terecht voor (gerichte) diagnostiek en behandeling. Problemen of klachten waarvoor de jongere kan worden aangemeld zijn:

-Problemen in de sociale omgang

-Faalangst

-Stemming- en/of angstklachten; boosheid, huilbuien, prikkelbaarheid, specifieke fobieen of paniekklachten

-Klachten naar aanleiding van een (enkelvoudig) trauma

-Lichamelijke klachten, waarbij er (nog) geen medische oorzaak is gevonden of somatische klachten van chronische aard

-Concentratieproblemen, klachten nav AD(H)D of PDD-NOS

-Gedragsproblemen in de vorm van oppositioneel, agressief, stelen, grensoverschrijdend gedrag en/of liegen

-Eetproblemen; eetbuien, angst om te eten/dik te worden, een  verstoord eetpatroon (bij ernstig ondergewicht zal worden verwezen naar specialistische hulp)

-Problemen op het gebied van zelfvertrouwen en/of assertiviteit

Bij de begeleiding van jongeren is het afhankelijk van de leeftijd en de situatie in welke mate ouders/verzorgers betrokken zullen zijn. Bij jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Bij jongeren in de leeftijd 16-18 jaar is het niet noodzakelijk maar meestal wel wenselijk. Afhankelijk van de situatie en klachten bij aanmelding kan het helpend zijn om ook de onderwijsinstelling van de jongeren bij de behandeling te betrekken.