Tarieven (ZPM) & Vergoeding

Sinds 2022 is de geestelijke gezondheidszorg ingesteld volgens het Zorg Prestatie Model. Dit houdt in dat een behandeling start met een intakefase waarin de aard en ernst van de klachten en de huidige situatie wordt besproken met de behandelaar en een HONOS+ vragenlijst wordt ingevuld. De uitkomst van de intakefase is bepalend voor de duur en frequentie van de behandeling. In vrijwel alle gevallen ligt dit tussen de 3 maanden en anderhalf jaar en kan er eenmaal per week tot eenmaal per 4 weken worden afgesproken. De tarieven van de behandeling worden door de zorgverzekeraar bepaald, waarbij de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) leidend zijn. Meer informatie over de regelgeving van 2024 vind je bij NZa

Vanaf 18 jaar wordt een behandeling in de basis GGZ gefinancieerd vanuit de basisverzekering. Er is daarbij wel sprake van een wettelijk eigen risico die aangesproken zal worden per kalenderjaar. Sinds 2016 valt de jeugdzorg GGZ voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar binnen de jeugdwet en wordt geregeld en gefinancieerd vanuit de gemeente. Om voor vergoeding in aanmerking te komen vanuit de zorgverzekering of vanuit de gemeente is een geldige verwijsbrief nodig van de huisarts of medisch specialist, welke niet ouder is dan een jaar en bij aanmelding aanwezig. De praktijk heeft contracten afgesloten voor 2024 met alle zorgverzekeraars & met de gemeente Gooi & Vechtstreek (Hilversum, Gooise Meren, Laren, Blaricum, Muiden, Huizen en Wijdemeren). LET OP: Weesp valt sinds 2022 onder gemeente Amsterdam en Eemnes onder gemeente Amersfoort!

Mocht er geen geldige verwijsbrief zijn, een jongere valt buiten de genoemde gemeente of er is geen sprake van vergoede zorg (bijvoorbeeld bij aanpassingsproblematiek of rouw) dan worden de kosten particulier in rekening gebracht. Het geldende tarief per behandeling van 60 minuten is dan € 135,-.

Kortdurende behandeling of specialistische hulp?

De praktijk biedt voor volwassenen enkel kortdurende behandeling, maximaal anderhalf jaar, voor lichte, matige en/of enkelvoudige problematiek. Dit houdt in dat de klachten niet crisisgevoelig zijn en dat er in de huidige situatie (nog) steunfactoren aanwezig zijn. Mocht je twijfelen of je bij de praktijk aan het goede adres bent dan kun je uiteraard telefonisch overleggen of met je huisarts in gesprek.

Enkele problematiek valt sowieso buiten de praktijk:

-biploaire stoornissen en schizofrenie

-ernstige depressiviteit met suicidaliteit

-ernstige eetstoornissen met BMI<16.5

-complexe trauma